Oferta - Gwarancja

GWARANCJA

Gabinet stomatologiczno-protetyczny Katarzyny Gączarzewicz - Lębork

W oparciu o swoje ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe z praktyki w Szczecinie i Lęborku i w związku ze stosowaniem rozwiązań najwyższej jakości, udzielam pacjentom gwarancji na wszystkie wykonywane prace. Duże i małe prace protetyczne oraz wypełnienia (plomby) nie ustępują trwałością naturalnym zdrowym zębom i podobnie jak one mogą służyć do końca życia (lub nie). Zaniedbania higieniczne, nieusuwanie kamienia są główną przyczyną ograniczonej gwarancji na wykonane prace i wywołują także zupełnie nowe problemy.

PROTEZA CAŁKOWITA

PROTEZA SZKIELETOWA

UZUPEŁNIENIA PORCELANOWE (KORONY I MOSTY)

WKŁADY KORONOWO-KORZENIOWE

WYPEŁNIENIA (PLOMBY)

OGRANICZENIA GWARANCJI

UWAGI

I. Kolory i zmiana zdania. W uzgodnieniu z Pacjentem dobierane są optymalne kolory prac protetycznych i jeżeli Pacjent zmieni swoje zdanie i zażyczy sobie przy oddawaniu pracy inny „dziwny” kolor, to zmiany dokonuje się za dodatkową opłatą. Duże prace protetyczne mogą powodować u Pacjenta początkowo większy dyskomfort niż stan wyjściowy, bo „obce ciało” nigdy nie będzie tak komfortowe jak naturalne własne zęby. Jeżeli z własnych powodów Pacjent zrezygnuje z odbioru wykonanej już dla niego pracy protetycznej to traci zaliczkę, bo jej zwrot jest możliwy tylko przed wykonaniem pracy.

II. Szlifowanie zęba i duże plomby. W przypadku szlifowania zęba pod prace protetyczne, jeżeli z natury swojej okaże się szczególnie wrażliwy, może się odezwać stanem zapalnym. Konieczne jest wtedy dodatkowe leczenie kanałowe tego zęba (czego nie należy zakładać z góry). Podobnie po wstawieniu bardzo dużej plomby może się okazać, że ząb zacznie boleć. Wtedy również jest konieczne dodatkowe leczenie kanałowe. Aby tego uniknąć należy leczyć zęby wcześniej małymi wypełnieniami, bo są one wolne od takiego ryzyka.

III. Wizyty kontrolne. Dla powodzenia leczenia bardzo istotne jest, aby niedługo po jego zakończeniu ponownie ocenić stan uzębienia i funkcjonowanie oddanej pracy protetycznej. Dlatego też pacjent powinien przyjechać na wizytę kontrolną w ciągu 3 miesięcy od oddania onlay'a, korony, mostu, protezy albo od zakończenia leczenia implantologicznego. Ogólnym warunkiem podtrzymania gwarancji są bezpłatne wizyty kontrolne co 6 miesięcy.

IV. Warto pamiętać. Najlepszym gwarantem jakości jest konkurencja licznych gabinetów. Inni stomatolodzy łatwo i chętnie kontrolują jakość pracy swoich kolegów. Nie jest ona ukryta wewnątrz ciała, ale łatwo widoczna, a szczególnie w prześwietleniach. Regularnej kontroli jakości sterylizacji dokonuje Sanepid, izby lekarskie pilnują jakości fachowej (okresowe szkolenia uzupełniające są obowiązkowe) i etyki pracy. Indywidualna praktyka lekarska jest także ubezpieczona polisą od odpowiedzialności cywilnej, której pacjent można dochodzić także w sądzie. Spowodowana tym wszystkim samokontrola stomatologa jest jednak najlepszą gwarancją.

V. Umowa o leczenie zgodnie z obowiązującym prawem, ma charakter umowy starannego działania, a nie gwarantowanego rezyltatu. Podjęcie ryzykownego leczenia moze być w interesie Pacjenta i aby lekarz go nie unikał prawo zwalnia go z odpowiedzialności za niezawinione niepowodzenie. W wyjątkowych przypadkach w interesie Pacjenta mogę się podjąć takiego nie gwarantowanego co do rezultatu leczenia, jeżeli nie grozi to innymi powikłaniami zdrowotnymi. Pacjent jest wtedy szczegółowo informowany o takim ryzyku, które zawsze jest minimalnie - ale jest i tak więc nie jest to leczenie na zasadzie "uda się albo się nie uda". Podejmuje się takiego leczenia dla dobra Pacjenta tylko wtedy kiedy oceniam, że rozumie on swoją sytuację. Pacjent nie ryzykuje jednak utratą zdrowia, czy zdrowego zęba, ale zwykle tylko pewną stratą finansową.

Pamiętaj: Duże i małe prace protetyczne oraz wypełnienia (plomby) nie ustępują trwałością naturalnym zdrowym zębom i podobnie jak one mogą służyć do końca życia (lub nie). Zaniedbania higieniczne, nieusuwanie kamienia są główną przyczyną ograniczonej gwarancji na wykonane prace i wywołują także zupełnie nowe problemy. W każdym przypadku służę pomocą oferując bezpłatne wizyty informacyjne, gwarancyjne i okresowe przeglądy zębów.

Katarzyna Gączarzewicz

Strony www Lębork